Huiswaarts advocaat? charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

Vredegerecht

 

kanton Merelbeke

Sinds 1 september 2001 werden de kantons in het arrondissement Gent hervormd, zo werden de kantons 6 & 7 afgeschaft, en werd het kanton Merelbeke gecreŽerd, dat in hoofdzaak overeenkomt met de territoriale omschrijving van het vroegere 6e kanton Gent.

Het vredegerecht is gevestigd in het oud-gemeentehuis (oud Elektra-gebouw) aan de Hundelgemsesteenweg 622-624 te 9820 Merelbeke.
De zittingen gaan door in de openbare zittingszaal, en dit op het eerste verdiep, dewelke gemakkelijk te bereiken is via de trap vooraan. (Een lift is aanwezig voor rolstoelgebruikers, ingang via de griffie)

De griffie (= het secretariaat) is iedere werkdag open van 8:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 16:00.
tel.: 09-210.49.10
fax.: 09-210.49.19

Het is zowel de Griffier als de Vrederechter wettelijk verboden inlichtingen te verstrekken aan het publiek (art. 297 Ger.W.). Evenwel kan U al enig antwoord vinden in de brochures die door het ministerie van justitie werden opgesteld:
De Vrederechter
U bent gedaagd voor het vredegerecht

Via onderstaande links kan U tevens verdere info vinden omtrent:

advocaten

Meester Alain DE RUYCK is advocaat bij het Vrederecht van Merelbeke (op 30m), en is aldus goed geplaatst om vlot de Vrederechter en zijn Griffie te vatten.
In het kader van de 'in loco' regeling kunnen advocaten beroep doen op dit kantoor om de nodige vervanging uit te voeren. Voor een vervanging sensu stricto wordt een forfaitaire ereloonvergoeding gevraagd van Ä 55,00 +  kosten + 21% BTW.

Meester Alain DE RUYCK is tevens plaatsvervangend rechter bij het Vredegerecht van het 3e kanton Gent.


 

Huiswaarts ] advocaat? ] charter ] invorderen facturen ] conflicten ] Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] [ Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: juni 04, 2014
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.