Huiswaarts advocaat? charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

tarieven

 

 

tarieven
voorkeurmateries
curriculum vitae

honorarium
kosten
contractvoorwaarden

 

Een ereloonstaat van een advocaat is tweeledig. Enerzijds bestaat het uit het "honorarium" en anderzijds uit de "kosten".

Honorarium
Het honorarium vergoedt de werkelijke prestaties van de advocaat.
In de regel wordt, tot een zekere waarde, gewerkt op basis van een uurtarief. Vanaf een zekere waarde wordt gewerkt met een forfaitair percentage. Deze worden gekoppeld aan een aantal correctiecoŽfficiŽnten dewelke onder andere rekening houden met de waarde van de zaak, de spoedeisendheid, de ervaring van de advocaat, het financieel vermogen van de cliŽnt, de moeilijkheid van het dossier en het behaalde resultaat.
Andere afspraken zoals abonnementen, incasso of een vast bedrag voor een welomlijnde procedure blijven mogelijk doch dienen op straffe van verval telkens voor de start van het dossier besproken te worden.
 
Kosten
De kosten bestaan niet alleen uit de uitgaven zoals griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten voor allerhande afschriften, dactylografie, reiskosten,... dewelke specifiek voor een welbepaald dossier of zaak worden gemaakt, maar ook uit deze dewelke niet toe te rekenen zijn op een welbepaald dossier of zaak. Onder deze categorie vallen onder andere de aanschaf van wetboeken, literatuur, tijdschriften, juridische databanken, kantoorruimte, transport, informatica, communicatiemidddelen,...
Deze laatste worden de vaste kosten genoemd. De andere worden specifieke en variabele kosten genoemd.
 
Contractvoorwaarden
Indien U een advocaat raadpleegt sluit U met hem een contract af, en het is binnen deze overeenkomst en binnen de deontologische regelen dewelke door de Orde van Advocaten werd uitgevaardigd dat de advocaat voor U zal werken. Beide partijen hebben hierdoor rechten en verplichtingen.
Specifieke afspraken en/of bijkomende voorwaarden zijn mogelijk. In de vooropgestelde tarieven zijn de BTW sinds 2014 inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

 

 

 

Huiswaarts ] advocaat? ] charter ] invorderen facturen ] conflicten ] Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ] honorarium ] kosten ] contractvoorwaarden ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: juni 04, 2014
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.