Huiswaarts Omhoog advocaat? charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

overheden

 

 

andere vrije beroepen
balie en verenigingen
banken & verzekeringen
bedrijfswereld
bibliotheken
databanken
internat organisaties
interessante weetjes
overheden
sites met links
rechtspraak
uitgeverijen
wetgeving

 

België

Federaal

Federale Overheid
Federaal Parlement
De Senaat
De Kamer van Volksvertegenwoordigers
 
Parlementaire documenten van de kamer

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van justitie
Ministerie van Financiën
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
Ministerie van Binnenlandse Zaken
ministerie van verkeer en infrastructuur
ministerie van ambtenarenzaken
ministerie van defensie
ministerie van middenstand en landbouw
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
cabinet van de minister van telecommunicatie  

Het Rekenhof
De Raad van State

Regionaal

Vlaams Parlement
Vlaamse Regering

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse openbare instellingen

Brussels Parlement
Brussels hoofdstedelijk gewest

Waals parlement
Communauté française de Belgique
La région Wallonne
Parlement van de Franse gemeenschap

Raad van de duitstalige gemeenschap
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgien

Provinciaal

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Antwerpen
provincie Limburg
Vlaams Brabant
 
Waals Brabant
Henegouwen
provincie Luik
provincie Namen
 

Gemeentelijk

gemeente Merelbeke
stad Gent
Andere Belgische steden online

Andere instellingen

Nationale Bank van België
Belastingkantoren

Vlaams fonds voor gehandicapten
Nationaal Instituut voor de Statistiek
R V A
R.S.Z
Kruispuntbank (sociale zekerheid)
V.D.A.B.
S.E.R.V.
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
Gerechtelijke politie
OVAM
Vlaamse Landmaatschappij
farmaceutische inspectie
controledienst voor de verzekeringen
vast wervingssecretariaat
Rijkswacht
Centrum voor gelijkheid van kansen en antiracisme bestrijding
Federale Raad voor duurzame ontwikkeling
K.M.I.

Politieke partijen

C.V.P.
V.L.D.
agalev
S.P.
VOLKSUNIE
ID21
VLAAMS BLOK
VIVANT
PVDA
PNPB

P.S.
P.S.C.
P.R.L.
ECOLO
F.D.F.

Europees

Europese instellingen
Europese Unie  
Raad van de Europese Unie
Europese Commissie  
Europees Parlement
Europese Rekenkamer
Europees Economisch en Sociaal Comité
Euregionet
Europese Centrale Bank
Europol
Raad van Europa

Internationaal

Ambassades
 verdragsorganisaties
Overheidsinstellingen over de wereld

 


 

 

Huiswaarts ] advocaat? ] charter ] invorderen facturen ] conflicten ] Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: juni 04, 2014
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.