Huiswaarts advocaat? charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

advocatenkantoor DE RUYCK

 

 

tarieven
voorkeurmateries
curriculum vitae

 

Ons doel

Het verlenen van een degelijke juridische dienstverlening tegen een voor ieder betaalbare prijs.
Betaalbaar door:

  • Volledige openheid omtrent de gehanteerde erelonen en kosten
  • Betalingsmodaliteiten zijn mogelijk bij provisies en staten van erelonen en kosten
  • Bijzonder lage kostenstructuur

Ons positie

Dit kantoor, opgericht in 1996, is een KMO dewelke een voorname positie wenst in te nemen binnen de gemeente Merelbeke.
Naar Vlaanderen toe wenst het kantoor enige uitstraling te verspreiden op het vlak van de Informatie Technologie, en op Europees Vlak binnen het domein van het Vastgoed en aaneming & huur in het bijzonder.
Het eerste hoopt dit kantoor als volg te verwezenlijken:

  • Het inbouwen van een humaan element bij de behandeling van de dossiers.
  • Het zoeken naar een minnelijke oplossing is belangrijker dan het geschil voor te leggen aan een bevoegde rechtsinstantie.
  • Het verlagen van de drempel tot consultatie van een advocaat door de eerste consultatie forfaitair te bepalen op Ä 30,00  (max 20 minuten).

Ons profiel

Er worden enkel zaken aangenomen waar men achter kan staan zodat de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid wordt gewaarborgd. Bij ons kan U terecht voor problemen in de familiale sfeer (echtscheidingen, omgangsrecht kinderen, alimentatie, geestesziekte, burenruzies, ...) problemen omtrent onroerende goederen (huur-verhuur, bouwproblemen, aannemingen, erdienstbaarheden, architecten, ...) erfenissen en testamenten, aansprakelijkheid in het algemeen en wegverkeer in het bijzonder, burgerlijk recht, handelsrecht en strafrecht en invordering niet betaalde facturen.

Het uitgangspunt is de directe vertrouwensband en de band van dialoog tussen de cliŽnt en de geconsulteerde advocaat. De mens met zijn probleem moet centraal staan.

De cliŽnten hebben de zekerheid dat hun zaak met een eigen persoonlijke touch wordt behandeld.

Advocatenkantoor DE RUYCK staat garant voor continuÔteit en kwaliteit in de dienstverlening. De kwaliteit wordt afgeleverd door een grondige studie van het dossier, de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, een doorgedreven administratie- en agendabeheer en een blijvende en adequate bijscholing.

Er is voor gezorgd dat, met uitzondering van het administratieve recht, alle zaken kunnen behandeld worden, zowel gerechtelijke als niet-gerechtelijke. Het kantoor werkt samen met een aantal freelance medewerkers dewelke in hun specifiek vakgebied een zekere specialisatie hebben opgebouwd.

Dit kantoor voert volgende leuze in haar vaandel: "Beter een slechte overeenkomst dan een goed proces.". Na raadpleging van dit kantoor zal U overtuigd zijn dat dit een zeer goede manier van werken is.

Contactinformatie

Telefoon 09-232.50.74
Fax 09-270.31.37
Adres Hundelgemsesteenweg 642, 9820 Merelbeke
Ond. Nr. 0809.908.626
Email advocaten@deruyck.be

 

 

 

[ Huiswaarts ] advocaat? ] charter ] invorderen facturen ] conflicten ] Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ] tarieven ] voorkeurmateries ] curriculum vitae ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: juli 16, 2017
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.