Huiswaarts advocaat? charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

voorkeurmateries

 

 

tarieven
voorkeurmateries
curriculum vitae

 

De Orde van Advocaten te Gent is van oordeel dat het, in het belang van de rechtszoekende, nuttig is aan de advocaten die dit wensen toe te laten de materies van het recht, die zij bij voorkeur behandelen, ter kennis te brengen.

Er wordt hierbij uitdrukkelijk aangestipt:

  • Dat het domein van de beroepsactiviteiten van de vermelde advocaten zich niet beperkt tot de opgegeven rechtsmateries, en dat zij ook andere problemen in hun kantoor behandelen.
  • Dat de advocaten die er de voorkeur hebben aan gegeven niet op de hierna volgende lijst te worden vermeld, uiteraard tal van rechtsmateries in hun kantoor behandelen.Deze lijst heeft derhalve geen andere bedoeling dan de rechtszoekende, die geen advocaat kent, de kans te geven eventueel een betere keuze te maken, dan zich louter te laten leiden door het toeval.
Huur & handelshuur
Aansprakelijkheid, verzekeringen & verkeersrecht
Aannemingsrecht
Computerrecht
Strafrecht

 


 

 

 

Huiswaarts ] advocaat? ] charter ] invorderen facturen ] conflicten ] Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: juni 04, 2014
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.