Huiswaarts advocaat? charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

charter

 

Het charter van de advocaat

valbul1a.gif (686 bytes)

Eenieder heeft recht op bijstand van een advocaat.

valbul1a.gif (686 bytes)

De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.

valbul1a.gif (686 bytes)

De advocaat geeft raad, onderhandelt en verdedigt met de toewijding die de eer van zijn beroep vereist.

valbul1a.gif (686 bytes)

De advocaat waakt voor de eerbiediging van de rechten en vrijheden.

valbul1a.gif (686 bytes)

De advocaat is de vertrouwenspersoon van zijn cliŽnt en is gehouden tot het beroepsgeheim.

valbul1a.gif (686 bytes)

De verdediging van de belangen van de cliŽnt, die hij met eerbied voor de wet en de deontologie behartigt, is de eerste bekommernis van de advocaat.

valbul1a.gif (686 bytes)

De advocaat houdt zijn cliŽnt nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de hem toevertrouwde opdracht.

valbul1a.gif (686 bytes)

De advocaat zorgt ervoor steeds zijn kennis te vervolmaken teneinde de compexiteit en de evolutie van het recht te beheersen.

valbul1a.gif (686 bytes)

De advocaat volgt de maatschappelijke ontwikkelingen: hij moet op de hoogte zijn van de internationalisering van het recht en richt zijn praktijk hiernaar.

valbul1a.gif (686 bytes)

De correcte uitoefening van het beroep van advocaat wordt gewaarborgd door zijn orde en de regels die deze uitvaardigt.

Dit charter werd officieel door de Deken van de Nationale Orde en de stafhouders van BelgiŽ op 25 november 1993 te Brussel ondertekend.


 

 

 

Huiswaarts ] advocaat? ] [ charter ] invorderen facturen ] conflicten ] Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: april 26, 2016
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.