Huiswaarts Omhoog charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

bekwaam & bijdetijds

 

 

rol
specifieke regels
bekwaam & bijdetijds
erelonen

 

De toegang tot het beroep is Gereglementeerd.

Na vijf jaar universitaire studies leggen licentiaten in de rechten de eed van advocaat af voor één van onze Hoven van Beroep.

Pas daarna worden ze tot de advocatuur toegelaten.

Vervolgens maakt een oudere en meer ervaren confrater de jonge advocaten gedurende drie jaar vertrouwd met de professionele praktijk.

Tijdens de stage moeten ze minvermogenden verdedigen en rechtszittingen bijwonen.

Daarnaast volgen ze een verplichte reeks lessen die op de professionele praktijk afgestemd zijn. Deze specifieke vorming wordt afgerond met examens en de overhandiging van een bekwaamheidsattest (B.U.B.A.).

Iedere advocaat heeft de plicht de ontwikkelingen van het recht in zijn domeinen te volgen. Zo nodig roept hij de hulp in van externe adviseurs en coördineert hun adviezen. Hij beschikt, of hij nu alleen werkt, in een groep of in een associatie, over een modern kantoor.


 

 

Huiswaarts ] advocaat? ] charter ] invorderen facturen ] conflicten ] Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: juni 04, 2014
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.