Huiswaarts Omhoog charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

specifieke regels

 

 

rol
specifieke regels
bekwaam & bijdetijds
erelonen

 

Deontologie

Na zijn eedaflegging is de advocaat onderworpen aan duidelijk omschreven en strenge deontologische regels.

Hij staat onder het toezicht van de stadhouder en van de raad van de Orde. Die zijn door de wet gelast om de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van het beroep te doen naleven.

Beroepsgeheim

De advocaat mag niet openbaar maken wat hem is toevertrouwd. Hij kan vertrouwelijke onderhandelingen voeren; vaak levert dit resultaat op.

Onafhankelijkheid

De advocaat hangt niet af van de overheid, de rechter of de cliŽnt en is bovendien vrij van elk vooroordeel. Het is hem niet toegestaan mensen te verdedigen met tegengestelde belangen.

Derdenrekening

De advocaat moet een afzonderlijke rekening gebruiken om voor cliŽnten of derden financiŽle verrichtingen te doen.


 

 

 

Huiswaarts ] advocaat? ] charter ] invorderen facturen ] conflicten ] Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: juni 04, 2014
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.