Huiswaarts Omhoog charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

rol

 

 

rol
specifieke regels
bekwaam & bijdetijds
erelonen

 

Bescherming van individuele en gemeenschappelijke vrijheden

Zonder onafhankelijke en competente advocaten is er geen rechtvaardige maatschappij met vrije mensen denkbaar.
Want al worden in een democratisch land als het onze alle mensen vrij en met gelijke rechten geboren, we weten allemaal dat we in werkelijkheid niet aan elkaar gewaagd zijn.

De eerste taak van de advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden.

Kent U enig ander beroep dat zijn nieuwe leden bij wijze van toelatingsvoorwaarde oplegt gratis  rechtsbijstand te verlenen aan minvermogenden gedurende drie volledige jaren?

Preventie, verzoening, onderhandeling

Hoe verder een maatschappij evolueert, des te complexer worden de regels van het maatschappelijke leven.

Bij alles wat ze doen worden particulieren, handelaars en bedrijven geconfronteerd met juridische teksten: wetten, reglementen, contracten, noem maar op. Vaak ontgaat hen de exacte betekenis en dikwijls hebben ze moeite om de draagwijdte ervan te kunnen inschatten.
De advocaat is hier een uitweg. Hij is professioneel, competent, discreet en speelt een essentiŽle rol bij om het even welke belangrijke beslissing. Dank zij zijn ervaring met procesvoering verkeert hij in de juiste positie om U raad te geven en U zo nodig te verdedigen.

Want ook bij juridische aangelegenheden geldt de regel dat 'voorkomen beter is dan genezen'.

De advocaat respecteert het beroepsgeheim nauwgezet. Hij geeft in alle omstandigheden blijk van loyauteit en heeft geen enkel persoonlijk belang in de zaken die hij behartigt. Dat alles maakt hem als vanzelfsprekend geschikt voor de rol van onderhandelaar en verzoener.

Een goede regeling is immers toch altijd beter dan een slecht proces?

De bijstand bij rechtsgedingen

Het komt niet vaak voor dat iemand de nodige objectiviteit, sereniteit, juridische competentie ťn welsprekendheid in zijn mars heeft om alleen en op een zinvolle manier voor de rechter te kunnen verschijnen.

Daarom hebben gedingvoerende partijen altijd al een beroep kunnen doen op een professionele spreekbuis: de advocaat.

Hij is speciaal opgeleid om die rol op zich te nemen en om ze uit te oefenen voor de verschillende rechtbanken, evenals in verzoening en arbitrage. En in alle materies: burgerlijke, strafrechtelijke, commerciŽle, sociale, ...


technische fiche film

 

Huiswaarts ] advocaat? ] charter ] invorderen facturen ] conflicten ] Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: oktober 08, 2015
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.